مجتمع فرهنگی ورزشی شهید خزعلی لرستان

سایت اطلاع رسانی مجتمع فرهنگی ورزشی شهید خزعلی لرستان

24 اردیبهشت ساگرد شهادت شهید خزعلی

 

گل اشکم شبی وامی شد ای کاش


همه دردم مداوا می شد ای کاش


به هر کس قسمتی دادی خدایا!


شهادت قسمت ما می شد ای کاش

 

روز 24 اردیبهت ماه 1390سی سال از شهادت بسیجی بزرگوار شهید خزعلی می گذرد.شهید خزعلی در عملیات محاصره آبادان به شهادت رسید.سالروز شهادت شهید خزعلی را گرامی می داریم.


تعیین اعتبار به صورت وام بانکی

در سفر آخر هیات دولت به استان لرستان و در پی سفر آقای سعید لو رئیس سازمان تربیت بدنی ،قرار بر این شده است که اعتبار لازم برای طرح استعداد یابی مجتمع شهید خزعلی به صورت دریافت وام بانکی صورت پذیرد.این تعیین اعتبار در سفر اخیر به مورد تایید آقای سعید لو  رئیس سارمان تربیت بدنی هم رسیده است.