مجتمع فرهنگی ورزشی شهید خزعلی لرستان

سایت اطلاع رسانی مجتمع فرهنگی ورزشی شهید خزعلی لرستان

عناوین مطالب وبلاگ "مجتمع فرهنگی ورزشی شهید خزعلی لرستان"

» ۱۳٩٠/۱٢/٢٦ :: بازگشت همه به سوی اوست....
» ۱۳٩٠/٢/٢٥ :: 24 اردیبهشت ساگرد شهادت شهید خزعلی
» ۱۳٩٠/٢/٢٥ :: تعیین اعتبار به صورت وام بانکی
» ۱۳٩٠/۱/۱٥ :: ملاقات با دکتر سعید لو
» ۱۳۸٩/۱٢/۱۸ :: برگزاری تورنمنت چهار جانبه
» ۱۳۸٩/۱۱/٢۸ :: کارهای در حال انجام مجتمع فرهنگی ورزشی شهید خزعلی لرستان
» ۱۳۸٩/۱۱/٢۸ :: کارهای انجام گرفته بعد از دستور ریاست محترم جمهور
» ۱۳۸٩/۱۱/٢۸ :: نامه معاون رئیس جمهور به رئیس سازمان تربیت بدنی
» ۱۳۸٩/۱۱/٢٢ :: نامه استانداری لرستان جهت همکاری اداره تربیت بدنی لرستان با مجتمع شهید خزعلی
» ۱۳۸٩/۱۱/٢٢ :: برگزاری اولین دوره جام شهید خزعلی در شهرستان فسا
» ۱۳۸٩/۱۱/٢٢ :: تلاش ها برای برگزاری اولین جام بین اللملی شهید خزعلی
» ۱۳۸٩/۱۱/٢۱ :: تلاش ها برای برگزاری اولین جام بین اللملی شهید خزعلی
» ۱۳۸٩/۱۱/٢۱ :: لوح یادبود اولین دوره جام شهید خزعلی اردیبشهت ماه 1375
» ۱۳۸٩/۱۱/٢۱ :: افتتاح مدرسه نخبگان فوتبال حرفه ای
» ۱۳۸٩/۱۱/٢۱ :: برگزاری تورنمنت چند جانبه بین اللملی فوتبال در مرداد ماه 1390
» ۱۳۸٩/۱۱/٢۱ :: زندگی نامه شهید عبدالامیر خزعلی
» ۱۳۸٩/۱۱/٢٠ :: اهداف مجتمع فرهنگی ورزشی شهید خزعلی
» ۱۳۸٩/۱۱/٢٠ :: تاریخچه پیدایش مجتمع فرهنگی ورزشی شهید خزعلی