مجتمع فرهنگی ورزشی شهید خزعلی لرستان

سایت اطلاع رسانی مجتمع فرهنگی ورزشی شهید خزعلی لرستان

تلاش ها برای برگزاری اولین جام بین اللملی شهید خزعلی

نامه از طرف مهدی محمد نبی دبیر کل فدراسیون فوتبال به  معاون ورزش قهرمانی سازمان تربیت بدنی  جهت اعلام برنامه مجتمع شهید خزعلی لرستان جهت برگزاری اولین دوره جام بین اللملی شهید خزعلی