مجتمع فرهنگی ورزشی شهید خزعلی لرستان

سایت اطلاع رسانی مجتمع فرهنگی ورزشی شهید خزعلی لرستان

نامه معاون رئیس جمهور به رئیس سازمان تربیت بدنی

تصویر نامه مجتمع فرهنگی ورزشی شهید خزعلی(خرم آباد،بروجرد) با دفتر ریاست محترم جمهوری دکتر محمود احمدی نژاد:

جناب آقای سعید لو

معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی

با سلام

به پیوست تصویر نامه آقای علی خزعلی همراه با ضمائم ارسال می گردد.حسب نظر ریاست محترم جمهوری،با توجه به موضوع(رسیدگی و اقدام مقتضی معمول و به محدودیتها نیز توجیه و نتیجه اعلام گردد.)

اسفندیار رحیم مشایی