نامه معاون رئیس جمهور به رئیس سازمان تربیت بدنی

تصویر نامه مجتمع فرهنگی ورزشی شهید خزعلی(خرم آباد،بروجرد) با دفتر ریاست محترم جمهوری دکتر محمود احمدی نژاد:

جناب آقای سعید لو

معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی

با سلام

به پیوست تصویر نامه آقای علی خزعلی همراه با ضمائم ارسال می گردد.حسب نظر ریاست محترم جمهوری،با توجه به موضوع(رسیدگی و اقدام مقتضی معمول و به محدودیتها نیز توجیه و نتیجه اعلام گردد.)

اسفندیار رحیم مشایی

 

/ 0 نظر / 15 بازدید