نامه استانداری لرستان جهت همکاری اداره تربیت بدنی لرستان با مجتمع شهید خزعلی

نامه داریوش درویشی مدیر کل حوزه استاندار به سالاروند رئیس سازمان تربیت بدنی استان لرستان جهت حل مشکلات مطروحه مجتمع فرهنگی ورزشی شهید خزعلی

/ 0 نظر / 8 بازدید