کارهای در حال انجام مجتمع فرهنگی ورزشی شهید خزعلی لرستان

١- تصویب مصوبه دولت برای مجتمع به مبلغ اولیه۵٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠رایل

٢- گرفتن مجوز شبکه خصوصی ورزشی جهت ارتقا کیفیت باشگا های فوتبال کشور و تامین منابع مالی مجتمع و تزریق بیش از ١٠٠میلیار تومان به فوتبال کشور

٣- تامین زمین به وسعت ١٠٠هکتار جهت کشت گیاهان بی آبزی و یک بار کشت برای بیست سال تامین مالی مجتمع

۴- تامین زمین لازم در بروجرد و خرم آباد جهت سالنهای -زمین چمن مصنوعی به تعدا دو عدد در هر شهر و یک چمن طبیعی با صندلی های شماره دار

۵- بزگزاری تورنمنت بین اللملی شهید خزعلی و شهدای جمهوری اسلامی در مرداد ماه ٨٩در استادیوم آزادی

۶- ساختن هتل ورزشی و گردشگری

/ 0 نظر / 12 بازدید