24 اردیبهشت ساگرد شهادت شهید خزعلی

 

گل اشکم شبی وامی شد ای کاش


همه دردم مداوا می شد ای کاش


به هر کس قسمتی دادی خدایا!


شهادت قسمت ما می شد ای کاش

 

روز 24 اردیبهت ماه 1390سی سال از شهادت بسیجی بزرگوار شهید خزعلی می گذرد.شهید خزعلی در عملیات محاصره آبادان به شهادت رسید.سالروز شهادت شهید خزعلی را گرامی می داریم.

/ 0 نظر / 18 بازدید