تعیین اعتبار به صورت وام بانکی

در سفر آخر هیات دولت به استان لرستان و در پی سفر آقای سعید لو رئیس سازمان تربیت بدنی ،قرار بر این شده است که اعتبار لازم برای طرح استعداد یابی مجتمع شهید خزعلی به صورت دریافت وام بانکی صورت پذیرد.این تعیین اعتبار در سفر اخیر به مورد تایید آقای سعید لو  رئیس سارمان تربیت بدنی هم رسیده است.

/ 0 نظر / 21 بازدید