# تلاش_جهت_ثبت_مجتمع

کارهای در حال انجام مجتمع فرهنگی ورزشی شهید خزعلی لرستان

١- تصویب مصوبه دولت برای مجتمع به مبلغ اولیه۵٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠رایل ٢- گرفتن مجوز شبکه خصوصی ورزشی جهت ارتقا کیفیت باشگا های فوتبال ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید

کارهای انجام گرفته بعد از دستور ریاست محترم جمهور

کارهای انجام گرفته بعد از دستور ریاست جمهری در مجتمع فرهنگی ورزشی شهید خزعلی لرستان(خرم آباد،بروجرد): ١- تشکیل دبیر خانه ستاد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید

نامه معاون رئیس جمهور به رئیس سازمان تربیت بدنی

تصویر نامه مجتمع فرهنگی ورزشی شهید خزعلی(خرم آباد،بروجرد) با دفتر ریاست محترم جمهوری دکتر محمود احمدی نژاد: جناب آقای سعید لو معاون ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید

نامه استانداری لرستان جهت همکاری اداره تربیت بدنی لرستان با مجتمع شهید خزعلی

نامه داریوش درویشی مدیر کل حوزه استاندار به سالاروند رئیس سازمان تربیت بدنی استان لرستان جهت حل مشکلات مطروحه مجتمع ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید