# زندگی_نامه_شهید_خزعلی

زندگی نامه شهید عبدالامیر خزعلی

نام شهید:عبدالامیر نام خانوادگی:خزعلی نام پدر:عبدالرضا شماره شناسنامه:۶٨٠ تاریخ تولد:٨خرداد ماه١٣١٨ محل تولد :آبادان -اروندکنار-روستای منیوحی(ابودیره) عضویت:عضو نیروی مردمی بسیج تاریخ شهادت:٢۴اردیبهشت ماه ١٣۶٠بر روی دستان برادر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید